fbpx

BORCHU BAWAA

Borchu Bawaa Grüne Büsche
„Grüne Büsche“,  Ölgemälde 80 x 70 cm
Borchu Bawaa Wiese
„Wiese“,  Ölgemälde 130 x 110 cm
Borchu Bawaa Pferdeherde 1
„Pferdeherde 1“,  Ölgemälde 190 x 60 cm
Borchu Bawaa Pferdeherde 2
„Pferdeherde 2“,  Ölgemälde 60 x 40 cm
Borchu Bawaa Meer
„Meer“,  Ölgemälde 150 x 120 cm
Borchu Bawaa Wald
„Wald“,  Ölgemälde 60 x 60 cm
Borchu Bawaa Stier 1
„Stier“,  Ölgemälde 45 x 85 cm
Borchu Bawaa Stier 2
„Stier „, Ölgemälde 100 x 120 cm